onsdag 22 maj 2013

Om ni vill

Om ni vill vara med under den röriga flytt- och konfigurationsperioden - kika för all del in på http://enannanblog.se

Jag säger självfallet till här när det är konfigurerat och klart! :-)

Man kan alltså inte betala för just bildlagringsfunktionen från mobila tredjepartsappar. Det är en stygg kombo av Blogger, Google och BloggerDroid. Om inte Google gör om så att Drop Box funktionen automatiskt skapar en ny folder när man nått gränsen om 1000 bilder, eller återinför möjligheten att flytta ut bilderna med bibehållna länkar, eller om inte BloggerDroid appens skapare ändrar hur man skickar upp bilder så är det kört för mig.

Upplys mig för gudar om jag har helt fel och har missuppfattat det hela! :-)

Inga kommentarer: