lördag 9 april 2011

Mammatrix: Skruva isär Fisher-Price kassaapparat


När saker fastnar i Fisher-Price kassaapparaten:

 1. Skruva lös alla fyra skruvarna i botten
 2. BÄND lös den gröna överplattan (där skruvrören sitter fast)
 3. Tag lös bottenplattan
 4. Töm ut det som fastnat
I vårt fall satt den gröna överplattan limmad ihop med den röda bottenplattan och lossnade följaktligen inte ÖVER HUVUD TAGET så det krävdes att ett av skruvrören kapades (det som satt fast, det andra lossnade snällt efter lite bändning) innan vi fick isär den.

När Fisher-Price kassaapparaten skall sättas ihop igen:
 1. Skjut in lådan på sin plats
 2. Spänn upp fjädern runt "rännan" i mitten av bottenplattan
 3. Lyft överdelen på plats (försiktigt)
 4. Håll ihop delarna och vänd dem upp och ned
 5. DUNKA (försiktigt) kassaapparaten (fortfarande upp och ned) så att fjädern hoppar upp från rännan och lägger sig runt den gula lådans "hajfena"
 6. Vänd på apparaten
 7. Testa att lådan kommer ut när man snurrar på veven (om inte, gör om från steg 2 cirka)
 8. Skruva ihop
Lycka till!

PS. Det är möjligt att man kan hoppa över lösgörandet av den gröna överplattan, om bottenplattan kommer lös lite lättare än vad den gjorde i vårt fall. :-)

Inga kommentarer: